Jak nahlížet do registru

Informace pro veřejnost, jakým způsobem lze do registru nahlížet, jaké jsou podmínky nahlížení, práva a povinnosti žadatele. Více informací o nahlížení do registru »

Jak pracovat s registrem

Informace pro obce ohledně způsobu práce s registrem a jeho možnostmi (vkládání, editace a mazání prohlášení, vytváření přístupu), podpoře atd. Více informací o práci s registrem

Seznam obcí