Informace pro administrátory

Přístupové údaje a e-maily

V případě, že Vám do e-mailu nepřišly přístupové údaje, zkontrolujte si prosím nejprve, zda je spam-filter Vašeho poskytovatele e-mailu nezařadil do nevyžádané pošty.

Jak pracovat s registrem

Kompletní manuál administrátora je k dispozici ke stažení zde: manuál administrátora

Důležité upozornění:

Aplikace nepřijme soubory větší než 4MB.

Aplikace Vás po 30 minutách nečinnosti automaticky odhlásí.

Chyby registru

V případě, že Vám aplikace zobrazí chybové hlášení, vždy jej prosím zašlete e-mailem - náprava problému je pak řádově rychlejší.

Úpravy registru k 22. 7. 2008

1. Byla přidána možnost časově omezit přístup na X dní od prvního přihlášení.
Vzhledem k faktu, že dle zákona mají být žadateli zaslány přístupové údaje "papírovou" poštou, bylo nutné tuto funkčnost dodat. Změna se pro administrátora projeví pouze tak, že ve formuláři pro vytvoření uživatele byla přidána jedna položka navíc "Od prvního přihlášení" , která vyjadřuje počet dní, po které bude účet platit.

2. při vytváření nového uživatele (žadatele) se Vám formulář předvyplní tak, aby vyhovoval výše uvedenému. Datum platnosti od-do je ponechán prázdný, naopak doba platnosti přístupu je již předvyplněna na "1" (jeden den=24 hodin)

3. zároveň je nyní standardně zaškrtnuta možnost "zobrazit závěrečnou zprávu k tisku" (po odeslání formuláře se Vám přístupy zobrazí v prohlížeči a stránku můžete přímo tisknout)

Důležité
Fakt, že se Vám nyní takto formulář předvyplní v případě nového žadatele neznamená, že by nebylo možné nastavit přístupy jinak. Tzn. původní funkčnost a možnosti zůstaly zachovány. Stále je tedy možné přidělit přístup časově omezený přesně vymezeným začátkem (platnost od) a koncem (platnost do).
S novou funkčností můžete starý přístup kombinovat. Je tedy například možné nastavit přístup na 3dny od prvního přihlášení (tedy uživatel se přihlásí a od té chvíle má přístup na 3 dny (72hodin) a zároveň můžete určit, že poprvé se může uživatel přihlásit nejdříve 21.8.2008.

Protokoly o nahlížení